อัพเดทข่าวสารท้องถิ่น

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เขียนโดย Super User 645
มติ.ก.อบต. - ม.ค.2560 เขียนโดย Super User 2943
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดเลย เขียนโดย Super User 994
บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแท่ง 26-28 ส.ค.59 เขียนโดย Super User 1541
ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๐ เขียนโดย Super User 1956
มติ.ก.อบต.ก.พ.2559 เขียนโดย Super User 1968
ประมวลภาพอบรมระบบแท่ง 4-5 ก.พ.59 กิจตรงวิลล์ แอนด์รีสอร์ท อุบลราชธานี เขียนโดย Super User 1124
มติ.ก.อบต. 29 ธ.ค.ครั้งที่ 3/58 เขียนโดย Super User 1428
โครงการอบรม “แนวทางปฎิบัติ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปีระบบแท่ง เขียนโดย Super User 1156
มติ.ก.อบต.ธ.ค.ครั้งที่ 1/58 เขียนโดย Super User 1987

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: