อัพเดทข่าวสารท้องถิ่น

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการอบรม “การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 เขียนโดย Super User 258
โครงการอบรม “การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563/การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น /การเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย” เขียนโดย Super User 465
โครงการอบรมเรื่อง ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นไทย 2562 เขียนโดย Super User 2172
ปลดล็อค สายบริหาร อำนวยการท้องถิ่น ภายใน 60 วัน เขียนโดย Super User 10497
ชาวท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภัยพี่น้อง สปป.ลาว เขียนโดย Super User 1629
กองทุนสวัสดิการบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เขียนโดย Super User 1167
โครงการอบรม จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 61 เขียนโดย Super User 1037
โครงการอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เขียนโดย Super User 1661
มติ.ก.อบต.มี.ค.60 เขียนโดย Super User 2970
‘อัษฎางค์’ยันเดินหน้าสอบบรรจุ อปท. 14,653 อัตรา ย้ำแนวทางควบรวม-ยกฐานะท้องถิ่นเป็นเรื่องเพ้อฝัน เขียนโดย Super User 1156

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: