ข่าวสารสมาคม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มติ.ก.อบต.มี.ค.2559 เขียนโดย Super User 1878
บทบาทและการขับเคลื่อนภารกิจของท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย เขียนโดย Super User 952
มติ.ก.อบต.ต.ค.2559 เขียนโดย Super User 2686
มติ.ก.อบต.ก.ค.2558 เขียนโดย Super User 2237
ขอแก้ไข ร่าง รธน.2558 เดิมพัน อนาคตท้องถิ่นไทย กับ อนาคตประเทศไทย เขียนโดย Super User 839
ร่าง รธน.2558 เกี่ยวกับท้องถิ่น....โดย..ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล 2 เขียนโดย Super User 1110
ร่าง รธน.2558 เกี่ยวกับท้องถิ่น....โดย..ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล เขียนโดย Super User 1142
การปฎิรูปท้องถิ่นไทย..ตอนนี้ พ.ศ. นี้ ????? เขียนโดย Super User 1365
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2557 เขียนโดย Super User 981
สาส์นจากประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย ในวาระครบรอบ 20 ปีองค์การบริหารส่วนตำบล เขียนโดย Super User 976

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว