ข่าวสารสมาคม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความคืบหน้า ช่างท้องถิ่นกับการรับรองแบบแปลน เขียนโดย Super User 140
มติ.ก.อบต. ก.พ.2560 เขียนโดย Super User 2323
ราชกิจจาเผยแพร่ม.44 แก้เด็กเส้น สอบ-เลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย องค์กรปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 1184
ยกเลิกอบรมที่ จ.เลย เขียนโดย Super User 602
มติ.ก.อบต.ก.ย.2559 เขียนโดย Super User 1853
มติ.ก.อบต. ส.ค.2559 เขียนโดย Super User 2459
มติ.ก.อบต. พ.ค.2559 เขียนโดย Super User 3022
มติ.ก.อบต.เม.ย.2559 เขียนโดย Super User 1732
มติ.ก.อบต.มี.ค.2559 เขียนโดย Super User 1687
บทบาทและการขับเคลื่อนภารกิจของท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย เขียนโดย Super User 758

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: