ข่าวสารสมาคม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มติ.ก.อบต. ก.พ.2560 เขียนโดย Super User 2212
ราชกิจจาเผยแพร่ม.44 แก้เด็กเส้น สอบ-เลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย องค์กรปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 1102
ยกเลิกอบรมที่ จ.เลย เขียนโดย Super User 537
มติ.ก.อบต.ก.ย.2559 เขียนโดย Super User 1779
มติ.ก.อบต. ส.ค.2559 เขียนโดย Super User 2344
มติ.ก.อบต. พ.ค.2559 เขียนโดย Super User 2914
มติ.ก.อบต.เม.ย.2559 เขียนโดย Super User 1665
มติ.ก.อบต.มี.ค.2559 เขียนโดย Super User 1585
บทบาทและการขับเคลื่อนภารกิจของท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย เขียนโดย Super User 637
มติ.ก.อบต.ต.ค.2559 เขียนโดย Super User 2492

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: