ข่าวสารสมาคม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้แล้วกฏหมายท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ 17 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 363
เลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 816
ความคืบหน้า ช่างท้องถิ่นกับการรับรองแบบแปลน เขียนโดย Super User 792
มติ.ก.อบต. ก.พ.2560 เขียนโดย Super User 2889
ราชกิจจาเผยแพร่ม.44 แก้เด็กเส้น สอบ-เลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย องค์กรปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 1607
ยกเลิกอบรมที่ จ.เลย เขียนโดย Super User 1030
มติ.ก.อบต.ก.ย.2559 เขียนโดย Super User 2244
มติ.ก.อบต. ส.ค.2559 เขียนโดย Super User 2940
มติ.ก.อบต. พ.ค.2559 เขียนโดย Super User 3465
มติ.ก.อบต.เม.ย.2559 เขียนโดย Super User 2142

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: