ข่าวสารสมาคม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความคืบหน้า ช่างท้องถิ่นกับการรับรองแบบแปลน เขียนโดย Super User 59
มติ.ก.อบต. ก.พ.2560 เขียนโดย Super User 2269
ราชกิจจาเผยแพร่ม.44 แก้เด็กเส้น สอบ-เลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย องค์กรปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 1164
ยกเลิกอบรมที่ จ.เลย เขียนโดย Super User 576
มติ.ก.อบต.ก.ย.2559 เขียนโดย Super User 1831
มติ.ก.อบต. ส.ค.2559 เขียนโดย Super User 2417
มติ.ก.อบต. พ.ค.2559 เขียนโดย Super User 2968
มติ.ก.อบต.เม.ย.2559 เขียนโดย Super User 1702
มติ.ก.อบต.มี.ค.2559 เขียนโดย Super User 1637
บทบาทและการขับเคลื่อนภารกิจของท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย เขียนโดย Super User 717

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: