ข่าวสารสมาคม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้แล้วกฏหมายท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ 17 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 452
เลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 955
ความคืบหน้า ช่างท้องถิ่นกับการรับรองแบบแปลน เขียนโดย Super User 874
มติ.ก.อบต. ก.พ.2560 เขียนโดย Super User 2970
ราชกิจจาเผยแพร่ม.44 แก้เด็กเส้น สอบ-เลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย องค์กรปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 1688
ยกเลิกอบรมที่ จ.เลย เขียนโดย Super User 1109
มติ.ก.อบต.ก.ย.2559 เขียนโดย Super User 2321
มติ.ก.อบต. ส.ค.2559 เขียนโดย Super User 3016
มติ.ก.อบต. พ.ค.2559 เขียนโดย Super User 3551
มติ.ก.อบต.เม.ย.2559 เขียนโดย Super User 2213

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: