ข่าวสารสมาคม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความคืบหน้า ช่างท้องถิ่นกับการรับรองแบบแปลน เขียนโดย Super User 269
มติ.ก.อบต. ก.พ.2560 เขียนโดย Super User 2430
ราชกิจจาเผยแพร่ม.44 แก้เด็กเส้น สอบ-เลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย องค์กรปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 1258
ยกเลิกอบรมที่ จ.เลย เขียนโดย Super User 689
มติ.ก.อบต.ก.ย.2559 เขียนโดย Super User 1932
มติ.ก.อบต. ส.ค.2559 เขียนโดย Super User 2571
มติ.ก.อบต. พ.ค.2559 เขียนโดย Super User 3118
มติ.ก.อบต.เม.ย.2559 เขียนโดย Super User 1813
มติ.ก.อบต.มี.ค.2559 เขียนโดย Super User 1764
บทบาทและการขับเคลื่อนภารกิจของท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย เขียนโดย Super User 851

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: