ข่าวสารสมาคม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ความคืบหน้า ช่างท้องถิ่นกับการรับรองแบบแปลน เขียนโดย Super User 206
มติ.ก.อบต. ก.พ.2560 เขียนโดย Super User 2374
ราชกิจจาเผยแพร่ม.44 แก้เด็กเส้น สอบ-เลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย องค์กรปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 1211
ยกเลิกอบรมที่ จ.เลย เขียนโดย Super User 639
มติ.ก.อบต.ก.ย.2559 เขียนโดย Super User 1878
มติ.ก.อบต. ส.ค.2559 เขียนโดย Super User 2505
มติ.ก.อบต. พ.ค.2559 เขียนโดย Super User 3064
มติ.ก.อบต.เม.ย.2559 เขียนโดย Super User 1770
มติ.ก.อบต.มี.ค.2559 เขียนโดย Super User 1722
บทบาทและการขับเคลื่อนภารกิจของท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย เขียนโดย Super User 801

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: