ข่าวสารสมาคม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศใช้แล้วกฏหมายท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ 17 เมษายน 2562 เขียนโดย Super User 177
เลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 616
ความคืบหน้า ช่างท้องถิ่นกับการรับรองแบบแปลน เขียนโดย Super User 608
มติ.ก.อบต. ก.พ.2560 เขียนโดย Super User 2695
ราชกิจจาเผยแพร่ม.44 แก้เด็กเส้น สอบ-เลื่อนตำแหน่ง โอนย้าย องค์กรปกครองท้องถิ่น เขียนโดย Super User 1453
ยกเลิกอบรมที่ จ.เลย เขียนโดย Super User 908
มติ.ก.อบต.ก.ย.2559 เขียนโดย Super User 2114
มติ.ก.อบต. ส.ค.2559 เขียนโดย Super User 2800
มติ.ก.อบต. พ.ค.2559 เขียนโดย Super User 3314
มติ.ก.อบต.เม.ย.2559 เขียนโดย Super User 2013

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: