ข่าวบริหารงานบุคคล

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง โครงการอบรม “เรื่องแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560” เขียนโดย Super User 583
มติ.ก.อบต.เม.ย. / พ.ค. 2560 เขียนโดย Super User 2903
‘องอาจ’ แนะรัฐ 5 ข้อปฏิรูปท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง เขียนโดย Super User 388
สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย อบรมสัมมนาทางวิชาการ ๒๖ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ที่ รร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา เขียนโดย Super User 1990
การปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย , ความรับผิดทางละเมิด และวิธิปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง” เขียนโดย Super User 1193
มติ.ก.อบต.ธ.ค.2559 เขียนโดย Super User 2141
มติ.ก.อบต.พ.ย.2559 เขียนโดย Super User 1277
มติ.ก.อบต.ต.ค.2559 เขียนโดย Super User 2511
มติ.ก.อบต.ก.ค.2559 เขียนโดย Super User 2987
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนก ตำแหน่ง เขียนโดย Super User 1557

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: