ข่าวการอบรมสัมมนา

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
การจัดแผนอัตรากำลังข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่ เขียนโดย Super User 3328
บรรยากาศอบรมสมาชกใหม่โขงเจียม 22-23 พ.ค.57 เขียนโดย Super User 3499
โครงการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2558 เขียนโดย Super User 15919
โครงการอบรมศึกษาดูงานพม่า 16-21 มิ.ย. 2557 เขียนโดย Super User 2369
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2557 (หลักสูตร 7 วัน) รุ่นที่ 33 และ 34 เขียนโดย Super User 1778
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 57 เขียนโดย Super User 2044
แจ้งรายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรของ อปท เขียนโดย Super User 1756
ถ่ายทอดสดประชุมใหญ่ สมาพันธ์ ปลัด อบต.แห่ง ประเทศไทย เขียนโดย Super User 1787
สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน จัดอบรมโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ ฯ 23-26 เม.ย.57 หนองคาย เขียนโดย Super User 3136
พบคำตอบโบนัสกับ รมต.ประชา ฯ 1เม.ย.57 เขียนโดย Super User 1580

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: