มติ.ก.อบต.มี.ค.60

642232

มติ.ก.อบต.มี.ค.60

 

ทั้งการประชุมวันที่  7 มี.ค.60 และวันที่ 22 มี.ค.60

 

ดาวน์โหลด

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: