บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบแท่ง 26-28 ส.ค.59

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง

เป็นประเภทตามลักษณะงาน ในรอบการประเมิน กันยายน 2559”


ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม ๒๕๕๙

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

 

 S  6529416 
1 2
4 3

 

 

ดาวน์โหลดไฟค์บรรยาย

 

 

 แตกไฟค์เอานะครับ ไฟค์เยอะมากเลยเอารวมไว้ในไฟค์เดียว

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: