ชาวท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภัยพี่น้อง สปป.ลาว

 

ชาวท้องถิ่นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพี่น้อง สปป.ลาว
 mSppyFnZr

 

เนื่องจากพี่น้องชาวลาวได้ประสบภัยอุทกภัยจากเขื่อนเซเปียนแตก แขวงอัตปรือ ทำให้พี่น้องชาวลาว


ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนวนมาก ทางพี่น้องชาวท้องถิ่นเราจึงมีความประสงค์ในการที่จะช่วยเหลือ


ดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือร้อนของพี่น้องชาวลาว จึงขอเชิญชวน พี่น้องชาวท้องถิ่นทุกท่าน


ร่วมบริจาคสิ่งของ ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำเปล่า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคเพื่อจะได้


นำไปบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวลาว โดยสามารถบริจาคได้ที่


..............


องค์การบริหารส่วนตำบลช่องเม็ก


อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี


34350

 

เบอร์ติดต่อประสานงาน 089-717-9554 ปลัดซิงค์ ปลัด อบต.ช่องเม็ก

 

อีกเบอร์ อบต.ช่องเม็ก  045-252-749  

 ....

หรือบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทยสาขาสุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี

 

เลขที่บัญชี 685-2-31793-9

 

ชื่อบัญชีนายสายสิทธิ์ ไท้ทอง

 


เพื่อจะได้รวบรวมให้พี่น้องชาวลาวต่อไป ขอเชิญพี่น้องท้องถิ่นและชาวไทยทุกๆท่านนะครับ

 


การมอบสิ่งของอาจจะมอบที่ด่านหรือนำเข้าไปให้ในที่เกิดอุทกภัยจะดูความเหมาะสมอีกครั้ง

 


ส่วนเงินบริจาค ท่านใดบริจาคแล้วก็แจ้งมาที่หมายเลย 081-790-3430 หรือ

 

www.facebook.com/ubonlocalgov

 

 

 

 

 

   

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: