กองทุนสวัสดิการบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

saisith

 

กองทุนสวัสดิการบุคลากร อปท.จว.อุบลราชธานี

 

.................

 

 

การสมัครสมาชิกกองทุนฯ จะต้องชำระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมรายปี ๆ ละ 100 บาท

 

และสมาชิกจะได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับการเสียชีวิต ในกรณีต่อไปนี้


- รับเงินค่าจัดการศพตามประเพณี 10,000 บาท


- ค่าพวงหรีด ไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท


- ค่าสวดพระอภิธรรมครั้งละไม่เกิน 2,000 บาท


- ในกรณีบิดา/มารดา/คู่สมรส จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละไม่เกิน 1,000 บาท

 

.........

 

 

ไม่ใช่ฌาปนกิจ นะครับถึงแม้จะชื่อแบบนั้น คือให้สมัคร 100 บาทเพื่อให้ยืนยันการเป็นสมาชิก

 

สมมุติสมัคร 100 คนๆละ 100 บาทจะได้เงินกองทุน 10000 บาท

 

ถ้ามีคนเสียชีวิตกองทุนจะจ่าย 10000 บาทและค่าสวด/ค่าพวงหรีดอีก 3000 บาท เงินที่สมัครก็จะหมดแล้ว

 

แต่สมาคม ฯเอาเงินมาตั้งกองกลาง 50000 หมื่นในเบื้องต้น เพราะเราไม่มีการช่วยเหลือกันเลยในลักษณะนี้ ก็เลยตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลกัน

 

เพราะเก็บหน้างานก็ได้ 2-3 พันแต่กองทุนนี้ สมัครได้หมด/ทั้งข้าราชการ/ลูกจ้าง/ผู้บริหาร/สมาชิกสมาชิก สภา /โดยจ่ายค่าสมัครปีละ 100 บาท

 

ขอเชิญพวกเราทุกท่านนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวท้องถิ่นทุกคน โหลดหนังสือได้เลยและผมจะส่งให้อีกทาง ทุก อปท.ใน จว.อุบล

 


ดาวน์โหลดหนังสือและใบสมัคร

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: