วาระการประชุม ก.อบต. 6 ส.ค.56

วาระการประชุม ก.อบต. 6 ส.ค.56

 

- อ่านก่อนครับ

 

การประชุม ก.อบต.นั้นเป็นการประชุมในเรื่องงานบุคคลของท้องถิ่น

 

ในตอนนี้จะพูดเฉพาะ ก.อบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ดูแลบริหารงานบุคคล

 

ของ อบต.ซึ่งหลายๆเรื่อง หลายๆประเด็นมีการติดตาม บางเรื่องเอกสารไม่ครบ

 

บางเรื่องขอการหารือจากส่วนกลาง หรือบางทีรอการตอบยืนยันจาก

 

ก.อบต.อีกจังหวัดงานเหล่านี้ไม่ได้จบลงที่ ก.อบต.อุบล ฯที่เดียว

 

ท้องถิ่นแต่ละแห่งย่อมมีสิทธิอย่างเต็มที่ ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

 

เหล่านั้นเพื่อการดำเนินงานและบริหารงานบุคคลของตนเอง

 

และติดตามตรวจสอบเอกสารต่างๆว่ามีการส่งเข้ามาไหม  บรรจุในวาระการ

 

ประชุมหรือไม่และเวปไซค์แห่งนี้ถือเป็นที่ที่เดียวที่สมาชิกท้องถิ่น จ.อุบล ฯ

 

ได้พออาศัยข้อมูลในการสืบค้นและติดตามการประชุม ผลของการประชุมต่างๆ

 

ที่มีผลกับเขาโดยตรง

 

และที่สำคัญ การประชุม ก.อบต.ก็ไม่ใช่เรื่องลับอะไรแม้แต่การประชุม

ก.กลางอบต.ก็มีการเปิดให้มีการเข้ารับฟังโดยบุคคลทั่วไปและตัวแทนเราเอง

ในหลายเรื่องก็มีการบันทึกเสียงการประชุมมาเผยแพร่ในเรื่องสำคัญๆด้วยซ้ำ

การนำมาเผยแพร่นั้นทางผมเองก็ได้ระมัดระวังตลอดที่ผ่านมาว่าเรื่องที่

ส่วนรวมไม่ได้ได้ประโยชน์และลับเช่น วินัย ฯ ก็จะไม่นำมาลงและถือ

เป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลโดยตรงอยู่แล้วตามกฎหมายทั้ง

พ.ร.บคอมพิวเตอร์ / ข้อมูลข่าวสาร ( ยังไม่นับแพ่ง+อาญา )

เวปนี้ถือเป็นสื่ออย่างหนึ่งและเป็นสื่อหลักของท้องถิ่นอุบลฯด้วย

การเผยแพร่ข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็นของ อบต.ที่ต้องรับรู้ข่าวสาร

และอีกนัยหนึ่งหลายๆเรื่อง ถึงไม่แจ้งไป อบต.ก็ต้องทำในทันทีในบางเรื่อง

บางรายการเช่น การโอนย้ายไปบางที่ที่มีการกำหนดเวลา

การเลื่อนระดับช่วง มี.ค./ก.ย. ที่จะมีผลในการเลื่อนขั้นในเดือน

เม.ษ.และต.ค.ของทุกปีและอย่าลืมว่าถ้าไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการ

แล้วท้องถิ่นเองก็ย่อมทราบว่าตัวเองต้องรับผิดชอบเพราะไม่ใช่เอกสารทางการ

ที่เป็นมติ ก.อบต.แต่ประการใด ซึ่งปกติการแจ้งบางเรื่องช้ามากและ

แจ้งเฉพาะเรื่องของ อบต.นั้นๆและไม่ทราบว่าเรื่องอื่นๆนั้นเป็นอย่างๆ

ซึ่งจำเป็นมากในการติดตามข่าวสารทั้งองคาพยพของท้องถิ่น จ.อุบล ฯ

ซึ่งเวปไซค์นี้ก็ทำหน้าที่โดยแข็งขันมานาน

คงมีหลายๆท่านเข้ามาอ่านแต่ไม่แสดงตัว ก.อบต.หน้าที่แค่เข้าประชุม

การส่งมติ.เป็นเรื่องของเลขา ฯ เวปไซค์นี้ก็เป็นสื่อที่ไม่ได้สังกัดใคร

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆก็อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบอยู่แล้ว

และที่สำคัญสุด ก.อบต.ประชุมมีมติ.เรื่องใด

 

ก็มีผลทางกฏหมายในวันนั้นแล้วขั้นตอนอื่นๆแค่เรื่องธุรการ

คนท้องถิ่นเขาคิดแบบนี้และคงบอกว่าเขียนมาทำไมก็ทำแบบนี้แหละ

ก็ลักษณะท้องถิ่นนี่ เผื่อคนที่อ่านไม่ใช่คนท้องถิ่น

คิดและทำโดยไม่รู้ลักษณะท้องถิ่นนี่สิเลยต้องเขียนซะยืดยาว

สายสิทธิ์  ไท้ทอง

นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

-->>> วาระการประชุม 6 ส.ค.56 คลิก

- ยังไงแสดงความเห็นด้วยนะครับจะได้รู้ว่าท้องถิ่น

เขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: