มติ.ก.อบต.มี.ค.2559

7960 n

 

 

 

 

มติ.ก.อบต.เดือนมีนาคม 2559

 

มีเรื่องสำคัญๆคือการเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปีใหม่ เสร็จแล้วให้ทำประกาศใช้แผนนะครับ

 

ส่วนที่ให้ปรับเข้ามาใหม่ก็ทำมาใหม่สำหรับที่เกิน 40 %

 

และเห็นชอบประกาศ ก.กลางเรื่องเงินประจำตำแหน่งแล้ว ก็รอผู้ว่า เซนต์ก่อนค่อยเบิกครับ

 

 

คลิกดาวน์โหลด

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: