เลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

      การเลือกคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 

                                       วันเสาร์ที่ 16 ก.พ.2562

 

 

 

          สำหรับพี่น้องชาวท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

น่าจะเลือกง่ายๆ ว่าจะเลือกใครและเลือกไปทำไม ถ้าต้องการยกเลิกมติ ที่โอนหนี้ทั้งหมดจากคนกู้มา

 

 

คนค้ำ ก็ต้องเลือกทีมรวมพลังท้องถิ่น เบอร์ 8-14   ส่วนอีกทีมคือ กลุ่มเรารักษ์ท้องถิ่น ไม่ได้มี

 

 

นโยบายชัดเจนในเรื่องนี้และส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมการชุดที่มีมติในเรื่องนี้

 

 

 

         สรุปง่ายๆ ท่านจะยกเลิกมตินี้ก็เลือกเบอร์ 8-14 ถ้าไม่ก็เลือกอีกทีม 

 

 

 

 

( เพราะไม่เคยได้ยิน นโยบายเรื่องนี้ )ผมว่าคนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์เลือกครั้งนี้ คงต้องรวมพลังแล้วหล่ะ

 

 

 

 เราจะแก้ปัญหาด้วยพวกเราเองไหม   หรือจะยังคงความเดือดร้อนแบบที่เป็นอยู่นี้ไว้  คำถามนี้

 

 

ท่านต้องตอบเองแล้วหล่ะว่า ...

 

 

 

 

                       16 ก.พ.62 คือคำตอบว่าเราจะแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองหรือไม่

 

                  หรือจะยังหวังคนอื่นหายใจแทนเรา แล้วรอวันตาย

 

 

 

 

 

 s1
 
 s2
 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: