บทบาทและการขับเคลื่อนภารกิจของท้องถิ่น สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย

pc

 

บทบาทและการขับเคลื่อนภารกิจของท้องถิ่น
สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย
..............
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบทบาทที่ผ่านๆมานั้น ได้มีองค์กรของท้องถิ่นเองซึ่งคงจะเรียกองค์กรของกลุ่มผลประโยชน์
ที่เคลื่อนไหวดูแลผลประโยชน์องค์กรทั้งในภาพรวมและสิทธิสวัสดิการพนักงานอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง โบนัส การเบิกจ่ายตรง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะลงประชามติและสิทธิต่างๆอื่นๆมากมาย

การขับเคลื่อนประเด็นต่างๆนั้นเป็นการมองจากมุมมองภายในที่รู้เห็นปัญหาและสะท้อนออกมาจากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 
ทั้งกรมส่งเสริม ฯเอง ก.กลาง ก.ถ.ตลอดจน ก.กระจายอำนาจและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าไม่มีกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้แล้ว เชื่อว่า
พลังคนท้องถิ่นจะอ่อนลงและอ่อนแอมาก ซึ่งบางคนมองว่าส่วนที่เกี่ยวข้องเขาไม่ค่อยสนเราซักเท่าไหร่ แต่ก็อย่าลืมอีกว่าถ้าไม่มี
เสียงสะท้อนการทำงานหรือผลกระทบต่างๆออกมาจะยิ่งทำให้การแก้ไขปัญหาหรืองานการต่างๆยิ่งไม่ได้เรื่อง

องค์กรที่เป็นหลักเห็นที่พอจะพูดออกมาได้และเคลื่อนไหวมีบทบาทจริงๆคือ สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย ที่ตอนนี้
นำโดย ป.เชื้อ ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ และสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย นำโดย ป.พิพัฒน์ วรสิทธฺดำรงค์ นายกสมาคม
ในส่วน 
สมาพันธ์ปลัด อบต.ฯนั้นเป็นองค์กรหลักของชาวท้องถิ่นที่เป็นเวทีที่แทบจะเรียกได้ว่ามีความชอบธรรมในการอ้างอิงหรือเคลื่อนไหวใดๆ
เพราะเราเองก็มอบอำนาจให้ประธานสมาพันธ์ ในการเลือกประธานสมาพันธ์ทุก 2 ปีอยู่แล้ว ถือได้ว่าเป็นสถาบันของชาวท้องถิ่นไปแล้ว

ส่วนสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ป.พิพัฒน์เองได้เคลื่อนไหวในหลายๆประเด็นที่สังเคราะห์ออกมา เช่นการเบิกจ่ายตรง ร่างรัฐธรรมนูญ
กฎหมายท้องถิ่นหลายๆฉบับที่มองว่าจะมีผลกระทบกับท้องถิ่น และมีการทำงานอย่างจริงจรังและบากบั่นทุ่มเท ตลอดเวลา เรียกได้ว่าน่าจะเป็นตัวแทน
คนท้องถิ่นที่ทำงานรอบด้านให้กับพวกเราจริงๆ

แต่ก็นั่นแหละยิ่งทำงานมากยิ่งต่างมุมมองซึ่งชาวท้องถิ่นเราก็จะเห็นการเห็นต่างในหลายๆเรื่อง ซึ่งมองว่าเป็นความงาม ความปกติเพราะหนทาง
ไปสู่เป้าหมายไม่ได้มีทางเดียวแน่นอน มองด้วยความเป็นธรรมและความจริงแล้วถึงแม้จะมีองค์กรอื่นๆบ้างแต่การเคลื่อนไหวที่ตั้งอยู่ในหลักการและเป็นประโยชน์
เป็นมรรคเป็นผลจริงๆมีอยู่เท่านี้ ในโอกาสในการเลือกตัวแทน ก.กลาง ที่เหลืออีกไม่กี่เดือนข้างหน้า อยากให้พวกเรามองและผลักดันให้โอกาสของคน
ที่จะมาทำงานให้พวกเราแบบนี้จริงๆที่ผ่านๆมา ตัวแทนของพวกเราบางคนก็แค่เป็นตัวแทนของตัวแทนจังหวัดบางท่าน ไม่มีบทบาทเคลื่อนไหวอันใด
ทำให้เสียโอกาส เสียพื้นที่ของคนที่ทำงานไป

สุดท้าย ทั้งป.เชื้อ เองที่จบการอบรมสัมมนาที่พัทยาไปและป.พิพัฒน์ที่ตะเวณเสนอแนะแนวทางเรื่องร่างรัฐธรรมนูญไปทั่วประเทศ ก็คงได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลัง
เพื่อชาวท้องถิ่นจริงๆ มรรคและผลทั้งหลายจะเป็นคำตอบให้ท่านและเป็นทางหลายๆทางให้ชาวท้องถิ่นทั่วประเทศอีกหลายหมื่อนหลายแสนคนต่อๆไป

 

สายสิทธิ์ ไท้ทอง
นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: