การประชุมผลประเมิน ป.8 .ใหม่

ubonbb n

 

เลขา ฯ ชงเรื่องมาว่า ก.กลางให้ประเมินใหม่จึงขอเสนอกรรมการ ตามประกาศมาตรฐาน งานบุคคลเกี่ยวกับ ฯการขอปรับ 8 เป็นกรณีพิเศษ

 

 

และที่ประชุมก็มีการเสนอให้ นอ.แต่ละอำเภอตรวจสอบ แต่ผมเสนออีกแนวว่าให้ตั้งกรรมการชุดเดียวตรวจสอบ งานนี้ต้องโหวต..

 

 

สรุป แล้วเราได้กรรมการชุดเดียว ประเมิน 131 แห่ง 9ท่านดังนี้

 

 

ผู้ทรง ฯ 3คน 1.ท่านจิรันดร 2.ท่านสุบรรณ 3.ท่านธนชัย

 

 

หนส่วนราชการ จว.4.คลัง จว.5.สาธารณสุข จว. 6.โยธา จว

 

 

ตัวแทน อบต.7.ผม 8.นายกเริ่ม 9.ปธ.บริบูณ์

 

 

ท่าน จิรันดร.เป็น ประธาน ฯเมื่อได้หนังสือแล้วคิดว่าเมื่อคุยกับ ปธ.เสร็จคือท่านจิรันดร จะนัดพวกเรามาฟังแนวทางการตรวจและเตรียมความพร้อมอีกที..เตรียมเอกสารนะครับ 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: