สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย อบรมสัมมนาทางวิชาการ ๒๖ - ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ที่ รร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา

               

samaphan

 

                          เรียนเชิญเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ชาติในอนาคต " ระหว่าง วันที่ ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ รร.แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียนพัทยา ชลบุรี รายละเอียดติดตามได้ที่เว็บไซต์ สมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย

 

ดาวโหลดเอกสาร

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: