มติ.ก.อบต. 25 ธ.ค.ครั้งที่ 2/58

2001

 

มติ.ก.อบต.ธ.ค.ครั้งที่ 2/58

 

25  ธันวาคม  2558

 

คลิกดาวฯโหลด

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: