มติ.ก.อบต.ธ.ค.2559

S  12836922

 

 

มติ.ก.อบต.ประจำเดือน ธ.ค.จ.อุบลราชธานี

 

ดาวน์โหลด

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: