มติ.ก.อบต.พ.ย.2559

samakhom

 

 

 

 

 

มติ.ก.อบต.พ.ย.2559

 

 

มีเรื่องโบนัสที่ตรวจแล้วปี 2559และที่ขอเข้ามาใหม่ปี 2560

 

 

ดาวน์โหลด

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: