สวัสดีปีใหม่ พ.ศ. 2559

newyear16

 

 

สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2559

 

 

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

ที่ชาวท้องถิ่นนับถือทุกสิ่งอย่าง จงได้โปรดดลบันดาล

 

ให้ท่านและครอบครัว มีแต่ความสุข ความเจริญ

 

หน้าที่การงานก้าวหน้า สุขภาพกายและใจ เข้มแข็ง

 

เฮงๆๆรวยๆๆๆทุกๆท่านครับ

 

 

*****

 

 

...สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี...

 

 

*****

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: