การจัดแผนอัตรากำลังข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่

 

plan

 

- การจัดแผนอัตรากำลังข้าราชการส่วนท้องถิ่นฉบับใหม่

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญ บุคลากร และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นและแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง รูปแบบใหม่ตามมติ ก.กลางเมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๕๗ 

- ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ ก.ค. ๕๗ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพียง ๑,๒๐๐ บาทเท่านั้น สมัครวันนี้ - ๑๔ ก.ค. ๕๗ /

 

- รุ่นที่ ๒ ณ ร.ร.กิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี สมัครวันนี้ - ๑๘ ก.ค. ๕๗

 

-  รุ่นที่ ๓ ณ ร.ร.เชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่ สมัครวันนี้ - ๒๕ ก.ค. ๕๗ รายละเอียดดูได้ที่

 

                                 http://www.thailocalgov2013.com/public-relations.php?id=1587

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: