2 ทศวรรษอบต.พลิกโฉมประเทศไทย

 

 

6583122204 n

 

 

-ในโอกาสอบต.จะมีอายุครบ ๒๐ ปีในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ ขอเชิญคนท้องถิ่น ทั้งอบต. เทศบาล และอบจ.ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ เข้าร่วมงาน "๒ ทศวรรษอบต.พลิกโฉมประเทศไทย" ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น พบวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ท่านพงศ์พโยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและประธานกรรมาธิการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น,ท่านวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเลขานุการคณะกรรมาธิการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น สมัครวันนี้ภายในกำหนด ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2558 จะได้รับเสื้อโปโลสีม่วง ๑ ตัว และเสื้อยึดคอกลมที่ระลึก ๒๐ ปีอบต.ชีวิตนี้ลืมไม่ลง อีก ๑ ตัว


-พิเศษ พบ "มาลีฮวนน่า" เต็มวง ในงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคกลางคืน "๒๐ ปีอบต. ชีวิตนี้ลืมไม่ลง" วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ นี้ รายละเอียดดูได้ที่            

 

                                     http://www.thailocalgov2013.com/public-relations.php?id=1686

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: