ติวสอบข้าราชการท้องถิ่น 2 ก.ย.2560

 

 

 

test

 

 

ติวสอบข้าราชการท้องถิ่น

 

2 กันยายน 2560

 

โรงแรมบ้านสวนคุณตา จังหวัดอุบลราชธานี ( ทางไป จ.ศรีษะเกษ )

 

ค่าลงทะเบียน 300 บาท

 

 

 ( ค่าหนังสือ 300 บาท เป็นคู่มือในการอบรม ..ควรซื้อ )

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

25 ก ค 60 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)

มีมติให้ดำเนินการสอบแข่งขัน ข้าราชการ อปท ในตำแหน่งและอัตราที่ว่างทั้งสิ้น จำนวน 85 ตำแหน่ง 21,605 อัตรา โดยจำแนกได้ ดังนี้

 

1. ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 33 ตำแหน่ง 7,864 อัตรา

2. ครูผู้ช่วยและครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 25 ตำแหน่ง 1,903 อัตรา

3. ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 27 ตำแหน่ง 11,838 อัตรา

..โดยที่ประชุมเห็นชอบ กำหนดวัน เวลา รับสมัคร ดังนี้

 

- ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 (วันนี้ท่านประธาน กสถ.ลงนามในประกาศเเล้ว)

- รับสมัครสอบทางเว็บไซด์ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ วันที่ 8 กันยายน 2560

- สอบวันที่ 24 กันยายน 2560

เวษฯ สำหรับการเข้าไปสมัคร คือ

http://www.dlaapplicant2560.com

ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
25 ก ค 60
15.35 น

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: